Zgodnie z § 28 BDSG sprzeciwiamy się wszelkim komercyjnym wykorzystywaniu i przekazywaniu naszych danych.

Informacje zgodnie z § 5 TMG:

Thomas Heinrich Musiolik
Landshuter Straße 2
10779 Berlin
Deutschland
E-Mail: info[@]musiolik[.]de

Numer identyfikacyjny VAT zgodnie z art. § 27a UStG: DE266711005
Odpowiedzialny za treść: Thomas Heinrich Musiolik (adres s.o.)

Odpowiedzialność

Ta strona jest opracowywana z największą starannością. Niemniej jednak, nie można zagwarantować poprawności i dokładności zawartych informacji. Wszelka odpowiedzialność za szkody wyrządzone bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z niniejszej witryny jest wykluczona, o ile nie są one oparte na umyślnym lub rażącym zaniedbaniu. Thomas Heinrich Musiolik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść tej strony, którą można uzyskać na stronach internetowych osób trzecich.

Marka

Wszystkie teksty, obrazy, grafika, pliki dźwiękowe, wideo i animacyjne www.musiolik.de/pl oraz ich uregulowania podlegają prawu autorskiemu i innym prawom chroniącym własność intelektualną. Nie mogą być kopiowane ani modyfikowane w celach komercyjnych lub dystrybucji. Użycie może i może nastąpić tylko za zgodą Thomasa Heinricha Musiolika.

© 2017 Thomas Heinrich Musiolik. Wszelkie prawa zastrzeżone.

GermanPolandUSA